Ordinær Generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling i Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk A.M.B.A.

d. 27. september 2017 klokken 18.30 i samlingshuset.

Tilmelding senest d. 24. september 2017 ved henvendelse til:

Jan Jæger 40 62 85 73 -  Jens Erik 40 41 63 53

Da værket vil være vært med en let anretning vil vi gerne have en tilmelding.

Har du forslag du vil have fremlagt på generalforsamlingen bedes du rette henvendelse til bestyrelsens formand Jan Jæger, Husumvej 5, tlf. 40 62 85 73 eller næstformand Jørgen Sloth Husumvej 8, tlf. 21 47 07 39

Dagsorden til generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

 3. Det reviderede årsregnskab for 2015/2016 fremlægges til godkendelse.

 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

 5. Forslag fra bestyrelsen.

 6. Solvarme anlæg.

 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 10. Valg af revisor.

 11. Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamlingen 2015/2016: