Udskriv

Efter målerskift i primo 2015 er det ikke længere nødvendigt at aflæse din måler og indberette dit forbrug. Dette vil blive foretaget af varmeværket automatisk.

Det anbefales stadig at holde øje med måleren regelmæssigt min. én gang månedligt, for at holde kontrol med forbruget. Er der på nogen måde et afvigende forbrug, eller er du i tvivl om din måler, tag da kontakt til varmeværket på tlf. 98 81 14 41.

Husk det er dig selv som forbruger der er ansvarlig for afvigende forbrug, værket kan ikke drages til ansvar for uregelmæssigheder opstået i varmeforbruget. Der henvises til vedtægterne og leveringsbestemmelserne.