Priser gældende fra 01.06.2018

 
         
     

Eks. Moms

 

1 MwH varme

 

510,00

 
         

Grundtakst

 

1.000,00

 
         

Boligareal pr. m2

21,00

 
         

Erhvervsareal pr. m2

21,00

 
         

Tilslutningsafgift

7.250,00

 
         

Stikledning = kanalmeter pr./m

725,00

 
         
         
         

 

Gebyrer gældende fra 01.06.2018

 
     

Eks. Moms

 

Rykkergebyr *)

 

100,00

(momsfri)

         

Incassomeddelelse *)

100,00

(momsfri)

         

Lukkebesøg *)

 

625,00

(momsfri)

         

Genoplukning

 

500,00

 
         

Betalingsordning *)

100,00

(momsfri)

         

Aflæsningsbesøg

270,00

 
         

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,00

 
         

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

270,00

 
         

Udskrift af regningskopi

35,00

 
         
         

*)Gebyrer markeret med ”*)” er momsfritaget, og der henvises til

 

Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2391/05, 2353/04 og 2302/03 som nærmere redegør herfor.